pvlib.modelchain.ModelChain.martin_ruiz_aoi_loss

ModelChain.martin_ruiz_aoi_loss()[source]